Dotazník spokojnosti zákazníka - vývoj softwéruSpokojnosť s vývojom SW riešení AXON PRO s.r.o.

Zohľadnenie požiadaviek zákazníka v špecifikácii :
Kvalita analýzy :
Spokojnosť so zapracovaním požiadaviek do softvéru :
Plnenie termínov :
Spokojnosť s implementáciou softvéru :
Kvalita poradenstva a prípadných školení :
Komunikácia s členmi tímu v danom projekte :
Dokumentácia súvisiaca s projektom :
Užívateľské rozhranie :
Grafická úprava SW riešení :

Spokojnosť s podporou spoločnosti AXON PRO s.r.o.

Rýchlosť odozvy po hlásení chyby :
Rýchlosť odstránenia chyby :
Technická odbornosť analytikov :
Technická odbornosť systémových inžinierov :

Prosím uveďte jednu z najväčších predností spolupráce so spoločnosťou AXON PRO


Prosím uveďte jeden z najväčších nedostatkov spolupráce so spoločnosťou AXON PRO
resp. to čo by sa malo podľa Vás v najbližšej dobe zmeniť


Prosím uveďte Váš návrh na zlepšenie spolupráce so spoločnosťou AXON PRO


Z bezpečnostných dôvodov prosím vyplnťe políčko podľa pokynov

Napíšte slovo noc odzadu
remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA                                     O spoločnosti                                     Kontakt