SDKT - Sýstem pre dohľad nad kapitálovým trhom

SDKT - Sýstem pre dohľad nad kapitálovým trhom

Zadávateľ - Národná Banka Slovenska

O projekte - SDKT je aplikácia, prostredníctvom ktorej NBS vykonáva dohľad nad kapitálovým trhom v SR. Využíva sa pri spracovávaní a vyhodnocovaní údajov dodaných Burzou cenných papierov Bratislava. Aplikácia umožňuje jednotnú správu požadovaných údajov, ale najmä komplexný obraz nad kapitálovým trhom. Zabezepečuje vykonávanie akcií na spracovanie požadovaných údajov, ako sú informácie o obchodoch, objednávkach, hlásení incidentov, sledovanie dennej a historickej trhovej aktivity.

remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA

TEL. 02/ 6241 0360

RIEŠENIA

HW riešenia

hr

Copyright © 2013-2018 AXONPRO