PLUS+ PRV - Plán rozvoja vidieka

PLUS+ PRV – Plán rozvoja vidieka

Zadávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

O projekte: Systém Plus - Plán rozvoja vidieka (PLUS PRV) - je systém, v ktorom sa vedie evidencia projektov a žiadostí o platbu pre poľnohospodárov, samostatne pôsobiacich roľníkov a ostatné fyzické osoby alebo právnické subjekty, ktoré sú zainteresované v programe Európskych štrukturálnych fondov pre rozvoj vidieka. V systéme sa eviduje, sleduje a vyhodnocuje work-flow žiadosti od jej prijatia a zaregistrovania na jednotlivých pobočkách, cez schválenie a autorizovanie na ústredí, až po vyplatenie financií. Súčasťou systému je jednotné komunikačné rozhranie, ktoré zabezpečuje komunikáciu s modulom Účtovníctva a zabezpečuje aktuálne informácie o uhradených platbách.

remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA

TEL. 02/ 6241 0360

RIEŠENIA

HW riešenia

hr

Copyright © 2013-2018 AXONPRO