Projekty spolufinancované EÚ

 


Spoločnosť AXON PRO, s.r.o. realizuje od 08/2018 do 02/2019 projekt s názvom Podpora kreatívnych riešení spoločnosti AXON PRO, s.r.o. Hlavným cieľom projektu je “ Zvýšenie podielu ziskovosti MSP v Bratislavskom kraji pomocou podpory kreatívneho priemyslu v spoločnosti AXON PRO, s.r.o.“ Uvedený cieľ vyplýva predovšetkým zo snahy spoločnosti AXON PRO, s.r.o. prispieť ku rozvoju konkurencieschopných MSP, čím sa zabezpečí podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenie sa do procesu inovácií. Realizáciou projektu dosiahne spoločnosť inováciu procesu spoločnosti, zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti nielen na lokálnej, ale aj na národnej úrovni. Kreatívni zamestnanci spoločnosti sa budú zaoberať vytváraním kreatívnych riešení v oblasti sady nástrojov, v rámci ktorých by sa mohli rýchlo a progresívne dotvoriť rôzne funkčné rozšírenia nových, alebo už existujúcich softvérových riešení. Následne budú môcť vyvinúť nový produkt /službu, ktorú budú predávať konečnému užívateľovi. Projekt je v súlade s RIS3 SK – s oblasťou hospodárskej špecializácie „informačné a komunikačné produkty a služby“. Výška poskytnutého NFP: 198 993,00 EUR

  • Záznam z prieskumu trhu
  • remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA                                     O spoločnosti                                     Kontakt