PLUS+ Platobný účtovný systém

Zadávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

O projekte: Informačný systém PLUS+ ako produkt firmy AXON PRO sa zaraďuje do kategórie komplexných ekonomických systémov určených na spracovávanie účtovníctva. Systém PLUS+ je navrhnutý ako modulárny systém, aby mohol byť ľahko prispôsobiteľný na podmienky rozpočtových i príspevkových organizácií. Základné moduly pre rozpočtovú organizáciu i s prepočtom na EUR sú:

  • Účtovníctvo
  • Rozpočet
  • Štátna pomoc
  • Výkazníctvo
  • Banka
  • Pokladničné operácie
  • Fakturácia
  • Skladové hospodárstvo
  • Majetok

remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA

TEL. 02/ 6241 0360

KLAPKY: 205, 204, 207, 208

SITEMAP

FAQ

REFERENCIE

PODMIENKY

hr

Copyright © 2013 AXONPRO